Marka Hizmetleri

Marka danışmanlığı hizmetleri, yeni marka yaratma süreçlerinde ya da var olan markanızı yeniden markalama sürecinde verdiğimiz hizmetlerdir. Marka danışmanlığı sürecinde hedef kitlenize doğru vaadi verecek bu vaadi gerçekleştirmek için birlikte çalışacağız.

01.

Marka İsmi Çalışmaları

Marka ismi yaratırken hedef kitlenize ve markanın vaadine odaklanırız. Rakiplerinizden ayrıştıran, uygulanabilir ve kavranabilir ismi buluruz.

02.

Marka Slogan Çalışmaları

Marka sloganının farklı özellikleri bulunmaktadır. Bizler sloganı oluştururken marka vaadini, hedef kitleyi ve marka karakterini göz önünde bulundururuz.

03.

Marka Konsept Çalışmaları

Markalaşmanın en önemli adımlarından biri konseptinin oluşturulmasıdır.

04.

Marka Konumlandırma Çalışmaları

Doğru konuma yerleşmeniz hedef kitlenizin sizi kafasında doğru yerde canlandırmasına ve akıllarına o alanda ilk sizin gelme hedefi güder.